SKI KLUB Dobruška, o.p.s.
SKI KLUB Dobruška, o.p.s.

Aktuality

METODICKÁ PŘÍPRAVA ČLENŮ SKIKLUBU 2017

Tuto neděli 15. ledna 2017 bude další Metodický den pro všechny, kteří:

1. nemají plný počet absolvovaných hodin, případně zkoušky ze sjezdu, na kvalifikaci Instruktor 50
2. chtějí zahájit školení na I50 (doporučujeme současným IL-Praktikant (SLČR)
3. potřebují prolongovat kvalifikaci IL (SLČR)
4. zahájit školení na kvalifikaci I150 (profesionální, dříve CL), doporučujeme držitelům I50 (těm se ta padesátka započítává), ale i novým
5. si chtějí prostě zalyžovat (bez družstev)

Sraz do 10.00 hod na chatě.

Pozor!
Velká akce na Kamínku ve dnech 31.03.-02.04.2017 se pomalu zájemci naplňuje přihláškami!
Akce bude umožňovat i plnění bodů 1 – 4 (viz výše). Zájemci neváhejte, můžeme tak efektivně a ve větším rozsahu popojet v získávání kvalifikací. Na Kamínek se přihlašte Otovi do 22. ledna (pokud jste tak již neučinil).

Na sněhu se na Vás těší Lektorský sbor AZ 111


Školení instruktorů

Jak víte, SKD získal od MŠMT rozhodnutí o přiznání statutu Akreditovaného zařízení pro výuku instruktorů lyžování a to již podle nových, v ČR jednotných pravidel i v souladu s pravidly mezinárodními. Zaznamenal jsem řadu dotazů na upřesnění na to, co je co. Takže stručné objasnění:
 - současné kvalifikace Instruktor lyžování (IL) platí i nadále, i trvání postupných prolongací
 - totéž platí i o kvalifikaci Cvičitel lyžování (CL) i Učitel lyžování (UL)
 - jsou zavedeny nové názvy kvalifikací a to:
   1. Praktikant základního lyžování, kvalifikace interní, min. věk 15 let, délka školení 20 hod
   2. Instruktor základního lyžování, kvalifikace interní, tzn. neopravňuje k vydání Živnostenského listu, min. věk 18 let, délka školení 50 hod (teorie a praxe). (To je vlastně náš dosud známý IL, platí v ČR)
   3. Instruktor lyžování se specializací, kvalifikace profesní, tzn. opravňuje k vydání Živnostenského listu, min. věk 18 let, délka školení 150 hod, (vlastně obdoba známého CL, platí i mezinárodně)

Igor Šimon