SKI KLUB Dobruška, o.p.s.
SKI KLUB Dobruška, o.p.s.

Aktuality

Školení instruktorů

Jak víte, SKD získal od MŠMT rozhodnutí o přiznání statutu Akreditovaného zařízení pro výuku instruktorů lyžování a to již podle nových, v ČR jednotných pravidel i v souladu s pravidly mezinárodními. Stručné objasnění jednotlivých kvalifikací:
 - současné kvalifikace Instruktor lyžování (IL) platí i nadále, i trvání postupných prolongací
 - totéž platí i o kvalifikaci Cvičitel lyžování (CL) i Učitel lyžování (UL)
 - jsou zavedeny nové názvy kvalifikací a to:
   1. Praktikant základního lyžování, kvalifikace interní, min. věk 15 let, délka školení 20 hod
   2. Instruktor základního lyžování, kvalifikace interní, tzn. neopravňuje k vydání Živnostenského listu, min. věk 18 let, délka školení 50 hod (teorie a praxe). (To je vlastně náš dosud známý IL, platí v ČR)
   3. Instruktor lyžování se specializací, kvalifikace profesní, tzn. opravňuje k vydání Živnostenského listu, min. věk 18 let, délka školení 150 hod, (vlastně obdoba známého CL, platí i mezinárodně)